Privacybeleid

Ik ga vertrouwelijk met al je gegevens om en informeer je daar graag verder over met deze privacyverklaring. Heb je vragen over de verwerking van je persoonsgegevens, neem dan contact met mij op.

 • Over Yogabubbel

Als je vragen hebt over deze privacyverklaring of een verzoek in wilt dienen tot wijziging van jouw persoonsgegevens, kun je me via onderstaande gegevens bereiken:

Bedrijfsnaam:                 Yogabubbel

KvK-nummer:                  63759403

Contactpersoon:             Wendy

E-mailadres:                    info@yogabubbel.nl

Yogabubbel is een handelsnaam van Reismeisje.

 • Persoonsgegevens

Ik verwerk de volgende persoonsgegevens, mits je deze zelf aan mij verstrekt hebt:

 1. Voor- en achternaam
 2. E-mailadres
 3. Adresgegevens
 4. Telefoonnummer
 5. Factuurnummer
 6. Andere persoonsgegevens die je mij hebt verstrekt
 • Doeleinden

Ik verwerk je persoonsgegevens alleen wanneer dat wettelijk is toegestaan en voor de doeleinden die ik hieronder beschrijf.

Online bestellingen

Wanneer je een online bestelling plaatst, verwerk ik de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering er van. Denk hierbij aan je naam, adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres, zodat je toegang krijgt tot jouw bestelling en ik je via e-mail op de hoogte kan houden.

Downloads

Als je via mijn website e-books of challenges downloadt, verwerk ik je naam en e-mailadres.

Nieuwsbrief

Ik verstuur je graag een nieuwsbrief, omdat je klant bij mij bent of omdat je je daar jezelf voor hebt ingeschreven. Ik verwerk daarom je naam en e-mailadres om je informatie en nieuws te kunnen sturen die verband houdt met je aankoop/download. Ik bied onder elke nieuwbrief de mogelijkheid aan om je uit te schrijven. Ik bewaar je gegevens voor dit doeleinde, totdat je je hebt uitgeschreven. Ik verstuur mijn e-mail nieuwsbrieven met Active Campaign. Active Campaign zal jouw naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken.

Betalingen

Als je een aankoop via mijn website hebt gedaan, verwerk ik de gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van die opdracht. Dat zijn in elk geval je naam en e-mailadres en overige gegevens die noodzakelijk zijn om de betaling correct te laten verlopen. Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in mijn webwinkel maak ik gebruik van het platform van Mollie. Mollie verwerkt jouw naam, adres en woonplaatsgegevens alsmede de betaalgegevens zoals bijvoorbeeld bankrekeningnummer. Mollie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beschermen.

Bewaartermijnen

Ik bewaar je gegevens gedurende de periode dat je klant bij mij hebt. Dit betekent dat ik jouw klantprofiel bewaar totdat je aangeeft niet langer van mijn diensten gebruik wenst te maken.

 • Derden

Ik deel jouw gegevens uitsluitend met derden wanneer dit nodig is voor de uitvoering van mijn dienst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Dit zijn: hostingpartij van mijn website, e-mailmarketing dienst en een betaaldienst (zoals onder 3 ten dele besproken). Deze derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van jouw gegevens te respecteren en zorg te dragen voor de veiligheid van deze gegevens.

 • Jouw rechten

Ik informeer je graag over de rechten die je hebt en de invloed die je kunt uitoefenen op de verwerking van jouw persoonsgegevens. Wil je een van deze rechten uitoefenen, neem dan contact op per e-mail via info@yogabubbel.nl.

Inzage, rectificatie en gegevens wissen

Je hebt het recht om te weten welke persoonsgegevens ik van je verwerk en je mag vervolgens verzoeken deze te laten rectificeren of te wissen.

Beperking van de verwerking

Je hebt het recht mij te verzoeken de verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken, bijvoorbeeld; wanneer de gegevens niet meer juist zijn, de verwerking onrechtmatig is of ik jouw persoonsgegevens niet meer nodig heb.

Recht op bezwaar

Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens. Maak je bezwaar tegen het gebruik van persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing, dan zal ik jouw persoonsgegevens daar niet meer voor inzetten.

Gegevensoverdraagbaarheid

Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van mij in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm te ontvangen, zodat je deze aan een andere partij kunt overdragen, wanneer je mij toestemming had gegeven om jouw gegevens te verwerken en wanneer de verwerking geautomatiseerd is gedaan.

Toestemming intrekken

Heb ik je gegevens voor een bepaald doel verkregen op basis van jouw toestemming, dan mag je deze toestemming ten alle tijde intrekken. Het intrekken van de toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking vóór de intrekking.

Klachten

Heb je klachten over hoe ik met jouw persoonsgegevens omga? Je hebt het recht je klachten in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 • Veiligheid van je gegevens.

Ik neem de bescherming van jouw gegevens serieus en neem passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@yogabubbel.nl

 • Cookies

Cookies zijn kleine stukjes informatie die door jouw browser worden opgeslagen op de computer. Cookies geven informatie met betrekking tot de identificatie van een persoon. Op deze website worden de volgende soort cookies gebruikt:

 • Functionele cookies. Deze cookies worden gebruikt voor het leveren van functionaliteit om gebruik te kunnen maken van de website, zoals de mogelijkheid om voorkeursinstellingen op te slaan op een website en andere functionaliteiten, al dan niet binnen de tijdsduur van een betreffende sessie.
 • Analytische cookies. Deze cookies worden gebruikt zodat ik mijn website kan optimaliseren. Ik gebruik hiervoor Google Analytics.

Uitschakelen en verwijderen

Wil je de cookies uitschakelen of verwijderen? Dit kun je doen via je browserinstellingen. Gebruik eventueel de help-functie van je browser om te achterhalen hoe je dit kunt doen.

 • Wijzigingen

Het kan zijn dat ik mijn privacyverklaring moet wijzigen, bijvoorbeeld omdat ik een andere werkwijze ben gaan hanteren. Ik zal de nieuwe privacyverklaring altijd op mijn website publiceren. Als de wijzigingen direct op jou van toepassing zijn, zal ik de wijzigingen ook direct met jou communiceren.

Privacy statement is voor het laatst bij gewerkt op 8 februari 2021.